Navigace:

Číslo podstatných jmen - podstatná jména pomnožná, látková, hromadná

 

Podstatná jména vyjadřují dvojí číslo: jednotné a množné.

Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře nebo věc, například: Jiří, kočka, stůl, kniha, večeře.

Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat nebo věcí, například: Jirkové, kočky, stoly, knihy, večeře.

 

 

Podstatná jména pomnožná:

 

 

Některá podstatná jména mají pouze tvar množného čísla a tímto tvarem označují jednu věc i více věcí. Například: ty Vánoce, ta kamna, ty housle, ty kalhoty...

Při skloňování mají pouze koncovky množného čísla, proto u nich určíme vždy číslo množné.

 

Taková podstatná jména se nazývají pomnožná.

 

 

Podstatná jména hromadná:

 

 

Některá podstatná jména mají pouze tvar čísla jednotného, ale označují větší množství věcí (jevů) pohromadě, například: to ptactvo, to uhlí, to dříví, to žactvo, to křoví...

Při skloňování mají pouze koncovky čísla jednotného, proto u nich určíme vždy číslo jednotné.

 

Taková podstatná jména nazýváme hromadná.

 

 

Podstatná jména látková:

 

 

Některá podstatná jména označují tvarem čísla jednotného látku bez ohledu na její množství, například: voda, písek, sůl, moukamouka...

 

Tato podstatná jména nazýváme látková.

Tuto látku si nemohu rozdělit tak snadno na jednotlivé části, na rozdíl od hromadných.

 

 

 

U podstatných jmen látkových neurčujeme počet. Nemůžeme nabrat z rybníka dvě vody, z mísy tři mouky.

Pokud použijeme tato podstatná jména v množném čísle, změní se význam, podstatné jméno pak označuje například druh látky, její balení, ne však látku jako takovou.

Ve větě Kup mi dvě vody. Jsou vody ve smyslu dvě lahve vody, tedy balení.

Ve větě Vypil už dvě kávy. Máme na mysli dva šálky.

 

 

 

Procvičení:

 

 

Příklad č.1číslo jedna

Rozliš následující podstatná jména na pomnožná, látková, hromadná a ta, která mají jednotné i množné číslo:

 

Hradčany,Pauza listí,Pauza voda, Pauzadítě, PauzaKrkonoše, Pauzauhlí, PauzaPardubice, Pauzakáva, Pauzačaj, Pauzamanžel, Pauzažactvo, PauzaVelikonoce, Pauzamládež, Pauzakamení, Pauzavarhany, Pauzanůžky, Pauzakleště.

 

Hradčany - ty Hradčany, číslo množné, jednotné neexistuje, jedná se o podstatné jméno pomnožné

listí - to listí, číslo jednotné označující množství věcí stejného druhu, jedná se o podstatné jméno hromadné

voda - ta voda, číslo jednotné označující látku bez ohledu na množství, jedná se o podstatné jméno látkové

dítě - to dítě, ty děti, jedná se o podstatné jméno, které má jednotné i množné číslo

Krkonoše - ty Krkonoše, číslo množné, jednotné neexistuje, jedná se o podstatné jméno pomnožné

uhlí - to uhlí, číslo jednotné označující množství věcí stejného druhu, jedná se o podstatné jméno hromadné

Pardubice - ty Pardubice, číslo množné, jednotné neexistuje, jedná se o podstatné jméno pomnožné

káva - ta káva, číslo jednotné označující látku bez ohledu na množství, jedná se o podstatné jméno látkové

čaj - ten čaj, číslo jednotné označující látku bez ohledu na množství, jedná se o podstatné jméno látkové

manžel - ten manžel, ti manželové nebo manželé, jedná se o podstatné jméno, které má jednotné i množné číslo

žactvo - to žactvo, číslo jednotné označující množství věcí stejného druhu, jedná se o podstatné jméno hromadné

Velikonoce - ty Velikonoce, číslo množné, jednotné neexistuje, jedná se o podstatné jméno pomnožné

mládež - ta mládež, číslo jednotné označující množství věcí stejného druhu, jedná se o podstatné jméno hromadné

kamení - to kamení, číslo jednotné označující množství věcí stejného druhu, jedná se o podstatné jméno hromadné

varhany - ty varhany, číslo množné, jednotné neexistuje, jedná se o podstatné jméno pomnožné

nůžky - ty nůžky, číslo množné, jednotné neexistuje, jedná se o podstatné jméno pomnožné

 

 

 

Příklad 2:

Rozliš následující podstatná jména na pomnožná, látková, hromadná a ta, která mají jednotné i množné číslo:

 

Kleště, Pauzakoncovka, Pauzamouka,Pauza zlato, Pauzakalhoty, Pauzavrátka, Pauzaprázdniny, Pauzahousle, Pauzaobyvatelstvo, Pauzapeří, PauzaVánoce, Pauzamléko, PauzaSkalany, Pauzasvetry, Pauzaminerálka.

 

kleště - ty kleště, podstatné jméno pomnožné

koncovka - ta koncovka, ty koncovky, jedná se o podstatné jméno, které má jednotné i množné číslo

mouka - ta mouka, podstatné jméno látkové

zlato - to zlato, podstatné jméno látkové

kalhoty - ty kalhoty, podstatné jméno pomnožné

vrátka - ta vrátka, podstatné jméno pomnožné

prázdniny - ty prázdniny, podstatné jméno pomnožné

housle - ty housle, podstatné jméno pomnožné

obyvatelstvo - to obyvatelstvo, podstatné jméno hromadné

peří - to peří, podstatné jméno hromadné

Vánoce - ty Vánoce, podstatné jméno pomnožné

mléko - to mléko, podstatné jméno látkové

Skalany - ty Skalany, podstatné jméno pomnožné

svetry - ten svetr, ty svetry, jedná se o podstatné jméno, které má jednotné i množné číslo

minerálka - ta minerálka, podstatné jméno látkové

 

 

 

.

Autor: Mgr.Irena Štychová