Navigace:

Co jsou podstatná jména, jak je dělíme

 

 

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a činností.

 

 

 

Příklady podstatných jmen:

osoby jsou: pán, Alena, princezna

zvíře je: pes, ještěrka, vrabec

věc je: stůl, tužka, snídaně

vlastnosti jsou: píle, svědomitost, rychlost

činnost je: spánek, plavání, vaření

 

 

Příklad:

Vypiš pouze podstatná jména:

 

plavec,Pauza plavání,Pauza plavat,Pauza zívat,Pauza zívání,Pauza stát,Pauza spánek,Pauza nechuť,Pauza chutnat,Pauza psaní,Pauza napsat,Pauza výstřel,Pauza stavba,Pauza stavět,Pauza běh,Pauza doběhnout,Pauza chytrost,Pauza koupelna,Pauza koupat se,Pauza radost

 

Podstatná jména jsou: plavec, plavání, zívání, spánek, nechuť, psaní, výstřel, stavba, běh, chytrost, koupelna, radost

 

 

 

Podstatná jména můžeme rozdělit na konkrétníabstraktní.

 

Podstatná jména, která označují osoby, zvířata a věci, něco, co je tvořeno hmotou, jsou podstatná jména konkrétní.

 

Podstatná jména, která označují vlastnosti a děje, tedy to, co je nehmotné, se nazývají podstatná jména abstraktní.

 

 

Příklad:

Urči podstatná jména konkrétní a podstatná jména abstraktní:

 

Karel,Pauza umyvadlo,Pauza láska,Pauza zpívání,Pauza Plzeň,Pauza statečnost,Pauza chytrost,Pauza kočka,Pauza maminka,Pauza sešit,Pauza radost

 

 

Abstraktní podstatná jména jsou:

láska, zpívání, statečnost, chytrost, radost

 

Konkrétní podstatná jména jsou:

Karel, umyvadlo, Plzeň, kočka, maminka, sešit

 

 

 

Některá podstatná jména mohou být v určité souvislosti konkrétní a v jiné abstraktní.

 

 

Slovo cesta je konkrétní ve větě: Cesta, po které jsme se ubírali, byla velmi kamenitá.

Slovo cesta je abstraktní ve větě: Toužím uskutečnit cestu kolem světa.

 

 

Příklad:

Urči, v které větě jsou vyznačená slova konkrétní a v které abstraktní:

 

Psaní Petrovi nikdy moc nešlo, škrábe jako kocour.

Dostal jsem od babičky psaní.

Na táboře nás budila noční hlídka.

Stáli jsme na hlídce až do rána.

Zastávka byla notně zničená, chyběla jí dokonce střecha.

Autobus měl během cesty devět zastávek.

 

Psaní Petrovi nikdy moc nešlo, škrábe jako kocour. Psaní ve smyslu činnosti je podstatné jméno abstraktní.

Dostal jsem od babičky psaní. Psaní znamenající dopis je podstatné jméno konkrétní.

Na táboře nás budila noční hlídka. Hlídka znamenající lidi je podstatné jméno konkrétní.

Stáli jsme na hlídce až do rána. Hlídka ve smyslu činnosti je podstatné jméno abstraktní.

Zastávka byla notně zničená, chyběla jí dokonce střecha. Zastávka znamenající stavbu je podstatné jméno abstraktní.

Autobus měl během cesty devět zastávek. Zastávek ve smyslu činnosti zastavit je podstatné jméno konkrétní.

 

 

 

Konkrétní podstatná jména můžeme rozdělit na vlastníobecná:

 

Podstatná jména obecná označují obecně kteroukoli osobu, zvíře nebo věc. Píšeme je s malým písmenem.

Podstatná jména vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře nebo jednu určitou věc. Píší se s velkým počátečním písmenem. Tento název může být jednoslovný - například Alena, Alík, Mars, Vánoce, nebo víceslovný - například Hradec Králové, Nobelova cena, V Ráji, Petr Novák

 

 

 

Podstatná jména mají svůj význam slovní (neboli věcný) a význam mluvnický.

Slovní význam najdeme ve slovnících. Vyjadřuje, co dané podstatné jméno znamená. Slovní význam je ve všech tvarech slova stejný (nemění se při skloňování)

Mluvnické významy, které vyjadřují podstatná jména svými tvary jsou: rod, případně životnost, číslo a pád.

 

 

Například:

podstatné jméno pes:

slovní význam: psovitá šelma chovaná jako domácí zvíře

mluvnický význam: rod mužský životný, číslo jednotné, 1.první pád

 

podstatné jméno chameleon:

slovní význam: malý ještěr měnící barvu kůže podle barvy prostředí

mluvnický význam: rod mužský životný, číslo jednotné, 2.druhý nebo 4.čtvrtý pád.

 

 

 

.

Autor: Mgr.Irena Štychová