Navigace:

Desetinná čísla - úvod

S desetinnými čísly se setkáváme například při nákupech - rohlík stojí 1,90[Kč], celozrnná houska 4,50[Kč], linkovaný sešit 13,50[Kč], a tak dále.

 

Desetinná čísla jsou čísla zapsaná pomocí číslic a desetinné čárky. Mají celou část, desetinnou čárku a desetinnou část. Obě části jsou zapsány číslicemi, které vyjadřují určitý řád.

 

Například: 14,35

Celá část je 14

Desetinná čárka ,

Desetinná část 35

 

Desetinné číslo vyjadřuje počet celých celků a část následujícího celku. Například číslo 14,35 vyjadřuje tedy čtrnáct celých (koláčů) a ještě kousek patnáctého (koláče).

  • první číslice za desetinnou čárkou vyjadřuje počet desetin z celku, zde je to číslice 3
  • druhá číslice za desetinnou čárkou vyjadřuje počet setin z celku, zde je to číslice 5
  • třetí číslice vyjadřuje tisíciny, čtvrtá desetitisíciny,  ty už v našem příkladě nemáme. Mohli bychom je vyjádřit číslicí 0, potom bychom zapsali 14,3500

Číslo 14,35 tedy znamená čtrnáct celých celků, k tomu ještě tři desetinypět setin patnáctého celku.

Desetinnou část čteme pohromadě podle počtu desetinných míst.

14

14,3

14,35

14,350

14,3500

 

 

Již víme, že za poslední číslici desetinné části můžeme přidat libovolný počet nul, číslo tím nezmění svou velikost:

14,35 = 14,3500
Za poslední nenulovou číslicí desetinné části můžeme ubrat libovolný počet nul, číslo tím nezmění svou velikost:
14,3500 = 14,350 = 14,35

 

 

Příklad 1

Zapiš desetinné číslo

 

sedm celých dvě desetiny = 7,2

 

patnáct celých dvacet osm setin = 15,28

 

dvě stě osm celých patnáct setin = 208,15

 

nula celá devět setin = 0,09

 

 

 

Příklad 2

Zapiš desetinné číslo

 

dvě celé třicet šest setin

 

= 2,36

 

třináct celých pět desetin

 

=13,5

 

sto celých pět setin

 

= 100,05

 

čtyři tisíce osmdesát celých čtyři sta patnáct desetitisícin

 

= 4080,0415

 

 

 

Příklad 3

Zapiš desetinné číslo slovy

 

5,7 = pět celých sedm desetin

 

27,69 = dvacet sedm celých šedesát devět setin

 

9,04 = devět celých čtyři setiny

 

0,17 = žádná celá sedmnáct setin

 

 

 

Příklad 4

Zapiš desetinné číslo slovy

 

11,8 jednajednačárkaosm

 

jedenáct celých osm desetin

 

100,03 jednanulanulačárkanulatři

 

sto celých tři setiny

 

67,003 šestsedmčárkanulanulatři

 

šedesát sedm celých tři tisíciny

 

20,07 dvanulačárkanulasedm

 

dvacet celých sedm setin

 

 

 

 

 

Při čtení a počítání s desetinnými čísly je třeba znát jednotlivé řády v desetinných číslech.

 

Číslo 8215,907634 rozepíšeme, která číslice stojí na jednotlivých řádech

tisíce - 8

stovky - 2

desítky - 1

jednotky - 5

desetiny - 9

setiny - 0

tisíciny - 7

desetitisíciny - 6

statisíciny - 3

miliontiny - 4

 

 

 

Příklad 5

Zapiš, která číslice v desetinném čísle 410,753 stojí na místě

 

jednotek

 

0

 

tisícin

 

3

 

setin

 

5

 

stovek

 

4

 

desítek

 

1

 

desetin

 

7

 

 

.

Autor: Mgr. Jana Uhrová