Navigace:

Hospodaření s penězi

Co víme o hodnotě peněz?

Jak s nimi hospodařit?

Co mám dělat, když chci ty "bezva nový kalhoty"?

Jak je zaplatit?

 

To je spousta otázek, a spoustu dalších máte v hlavě, na které si musíme odpovědět.

 

 

Co jsou to peníze?

 

 • Když mluvíme o penězích myslíme většinou hotovost, to znamená bankovky a mince, které používáme při placení.
 • Dále slovo peníze používáme když mluvíme o majetku nebo bohatství.
 • Často také používáme slovo peníze pro příjem, to znamená kapesné, plat, přídavky nebo důchod.

Slovo peníze má tedy několik významů a může znamenat pro každého něco jiného.

 

 

Ve stručnosti máme tři základní funkce peněz:

 1. Prostředek směny – peníze jsou používány při placení za zboží a služby
 2. Zúčtovací jednotka – peníze jsou jednotka, která se používá k vyjádření hodnoty zboží či služeb, tedy k měření hodnoty
 3. Uchovatel hodnoty – což znamená, že peníze si uchovávají svojí kupní sílu a jejich držitel může oddálit dobu mezi přijetím těchto peněz (např. dostanu kapesné) a mezi dobou naší samotné spotřeby (utracením kapesného)

 

 

Jestliže si pořádně přečteme toto vymezení pojmu peněz a zamyslíme se, jistě budeme umět uvést příklady k jednotlivým funkcím.

 

Prostředek směny

- koupím si jídlo, nové boty, nechám si opravit počítač. Za to musím zaplatit penězi.

 

Zúčtovací jednotka

- k výrobě plastového autíčka je třeba méně finančních nákladů než k výrobě autíčka elektricky ovládaného

- dětský kroužek malování je méně finančně nákladný než profesionální malování

 

Uchovatel hodnoty

- spoření finančních prostředků na nějakou dražší věc, jako je koupě domu, automobilu, obrazu známého umělce

 

 

Samozřejmě z pohledu ekonomů tato definice naprosto nepostačuje, ale my se zde nebudeme zabývat ekonomickými definicemi. Naším cílem je naučit se pracovat s těmito finančními prostředky, to znamená naučit se hospodařit.

 

 

Naučíme se být finančně gramotní, abychom nebyli finančně negramotní.

 to znamená, že musíme mít základní znalosti z oblasti hodnoty a užití peněz, tak jako máme základní znalosti například v českém jazyce nebo matematice.

 

 

 Kapesné

Nejprve pro nás to nejdůležitější, co se financí týče.


Co to znamená dostávat kapesné?

 

Od rodičů dostávají děti kapesné, tedy určité množství peněz, se kterými mohou naložit jak chtějí. Kapesné může být rodiči vypláceno týdně nebo měsíčně, to záleží na vzájemné dohodě.

Děti, které kapesné dostávají, už mají ponětí o hodnotě peněz, musí s penězi vystačit po určitou dobu. Jak je kapesné velké, kolik peněz dostávají, záleží na finančních možnostech rodiny.

Tyto děti se učí hospodařit s penězi, umí šetřit tam, kde je to možné a rozplánovat, co koupit a co ne. Oproti nim děti, které kapesné nedostávají, toto neumí.

 

 

Kapesné má tedy určité výhody

 • učí dítě hospodařit s určitým množstvím peněz v daném období
 • učí se spořit na určitou věc
 • učí se určovat pořadí důležitosti při výdajích
 • učí se o tom, co je to dluh, pokud si musím půjčit
 • učí se plánovat příjmy a výdaje

 

 

Hospodaření v domácnosti

 

Od kapesného můžeme přejít k rodinnému rozpočtu - to je hospodaření v domácnosti.

 

Jestliže mluvíme o hospodaření rodiny používáme pojem domácnost.

 

 

Podle občanského zákoníku domácnost tvoří osoby, které spolu žijí a společně hradí náklady na své potřeby.

 

Každá rodina musí zodpovědně hospodařit se svými penězi a musí umět spravovat svůj rodinný rozpočet.

 

Rodinný rozpočet je základem hospodaření každé domácnosti, je to přehled o příjmech a výdajích v domácnosti.

 

 

Mezi příjmy domácnosti může patřit

 • mzda nebo plat
 • sociální dávky a starobní penze
 • invalidní důchod
 • výživné
 • výnosy z pronájmů
 • výnosy z uložených peněz
 • dary a dědictví
 • výhry v loterii
 • a jiné

 

Naproti tomu

 

 

Mezi výdaje domácnosti může patřit

 • nájemné
 • všechny energie v domácnosti
 • potraviny
 • hygienické potřeby
 • oblečení
 • kapesné pro děti
 • léky
 • opravy v domácnosti
 • splátky půjček, úvěrů
 • a jiné

 

 

Správně hospodařit s penězi znamená naplánovat všechny výdaje domácnosti v závislosti na příjmech domácnosti.

Při správném plánování, vytvoření rozpočtu domácnosti musí být hospodaření s penězi vyrovnané nebo přebytkové, ale nikdy nesmí být  schodkové nebo-li deficitní, to znamená nesmíme mít vyšší výdaje než příjmy. To vede k zadlužování domácnosti. Pokud nemáme štěstí a nevyhrajeme ve Sportce, tak máme spousty dluhů, které neumíme a ani nemůžeme uhradit .

 

 

.

Autor: Mgr. Jana Uhrová