Navigace:

Lineární rovnice - úvod

 

 

Ekvivalentní úpravy rovnice

 

 

Rovnice mají před úpravou i po úpravě stejné kořeny, jestliže :

 • přičteme k oběma stranám rovnice stejné číslo
 • odečteme-li od obou stran rovnice stejné číslo
 • přičteme-li k oběma stranám rovnice stejný mnohočlen
 • odečteme-li od obou stran rovnice stejný mnohočlen
 • vynásobíme-li obě strany rovnice stejným číslem, výrazem různým od nuly
 • vydělíme-li obě strany rovnice stejným číslem, výrazem různým od nuly
 • zaměníme-li levou a pravou stranu rovnice

 

 

Zkoušku správnosti vyřešení rovnice provádíme dosazením zjištěné hodnoty kořene rovnice do pravé i levé strany rovnice.

 

Jestliže se získané hodnoty levé i pravé strany rovnice rovnají, pak má rovnice dané řešení.

 

Při řešení rovnice prováděj i zápisy ekvivalentních úprav vpravo za pomocnou čáru.

 

Postup při řešení rovnice:

 • Obsahuje-li rovnice lomené výrazy nebo zlomky, odstraníme je vynásobením obou stran rovnice společným jmenovatelem.

  Jedná-li se o lomený výraz s neznámou ve jmenovateli, nejprve určíme podmínky řešitelnosti, stanovíme, pro které hodnoty proměnné má daný výraz smysl.

 • Obsahuje-li rovnice závorky, odstraníme je (vynásobení, roznásobení ..)
 • Po odstranění závorek sečteme, odečteme na každé straně rovnice číselné výrazy, výrazy s proměnnou
 • Z levé strany rovnice převedeme číselné výrazy na pravou stranu, z pravé strany převedeme výrazy s proměnnou na levou stranu rovnice (přičteme, odečteme výrazy s opačnými znaménky)
 • Na obou stranách rovnice sečteme, odečteme převedené výrazy
 • Pokud je u proměnné jiný koeficient než jedna, vydělíme tímto koeficientem obě strany rovnice
 • Po zjištění hodnoty kořene rovnice, provedeme zkoušku - dosazením této hodnoty za proměnnou zvlášť do zadání levé strany rovnice a pravé strany rovnice.
 • Jsou-li hodnoty obou stran rovnic shodné, řešením rovnice je zjištěná hodnota kořene rovnice

 

 

Při zápisu rovnice zapisuj v každém kroku znaménko rovnosti pod sebe, pomůže to přehlednosti zápisu při výpočtu.

(Bohužel v našem zápisu to možné není).

 

 

Příklad 1.

3x - 4 = -5.(1 - x)

 

3x - 4 = -5 + 5x // +4 -5x

 

3x - 4 + 4 - 5x = -5 + 5x + 4 - 5x

 

-2x = -1 // :(-2)

 

x = 0,5

 

"zk:" zkouška

 

"L:" levá strana 3.0,5 - 4 = 1,5 - 4 = -2,5

 

"P:" pravá strana -5.(1 - 0,5) = -5. 0,5 = -2,5

 

"L = P" levá strana rovná se pravé straně

řešením rovnice je x = 0, 5

 

 

Zápis úpravy za pomocnou čarou slouží k tomu, abychom nemuseli vypisovat levou stranu rovnice s ekvivalentní úpravou, pravou stranu rovnice s ekvivalentní úpravou.

Postupuj, je-li zadáno

3x - 4 = -5 + 5x // +4 -5x

čteš levou stranu rovnice, jako první výraz s proměnnou 3x, podíváš se za pomocnou čáru, najdeš výraz s proměnnou -5x, výrazy odečteš

3x - 5x = -2x

na levé straně rovnice je dále -4, za pomocnou čarou +4, sečteš -4 + 4 = 0

stejným způsobem pokračuješ na pravé straně rovnice: první člen na pravé straně je číselný výraz -5 za čarou je číselný výraz +4, sečteš

-5 + 4= -1

dále je na pravé straně rovnice + 5x a za pomocnou čarou -5x, sečteš 5x - 5x = 0

a dostaneš tvar rovnice -2x = -1

před x je koeficient -2, tedy jiný než 1, proto číslem -2 vydělíš obě strany rovnice a dostáváš kořen rovnice x = 0,5

při popsaném postupu nemusíš provádět zápis kroku za pomocnou čarou do obou stran rovnice

 

 

Příklad 2.

 

5 + 7x - 13 = 12x + 8 + 3x // sečtu, odečtu na každé straně rovnice, co sečíst, odečíst lze

-8 + 7x = 15x +8 // + 8 - 15x

 

-8 + 7x + 8 - 15x = 15x + 8 + 8 -15x

 

-8x = 16 //: (-8)

 

x = -2

 

"zk:" zkouška

 

"L:" levá strana

5 + 7x - 13 = 5 + 7.(-2) - 13 = 5 - 14 -13 = -22

 

"P:" pravá strana

12x + 8 + 3x = 12.(-2) + 8 + 3.(-2) =

-24 + 8 - 6 = -22

 

"L = P" levá strana rovná se pravé straně

řešením rovnice je x = - 2

 

 

 

Příklad 3.

5 + 6x - 15 = 9x + 8 + 3x

 

6x - 10 = 12x + 8//+ 10 - 12x

 

6x - 10 + 10 -12x = 12x + 8 + 10 -12x

 

-6x = 18 // :(-6)

 

x = -3

 

"zk:" zkouška

 

"L:" levá strana

 

5 +6x -15 = 5 + 6.(-3) - 15

= 5 - 18 - 15 = -28

 

"P:" pravá strana

9x + 8 + 3x = 9.(-3) + 8 + 3.(-3)

= -27 + 8 - 9 = -28

 

"L = P" levá strana rovná se pravé straně

řešením rovnice je x = -3

 

 

 

Příklad 4.

 

jedna polovina krát závorka ypsilon plus tři konec závorky mínus jedna třetina krát závorka ypsilon mínus dvě konec závorky rovná se jedna šestina krát závorka dva krát ypsilon plus jedna konec závorky

// vynásobíme obě strany rovnice společným jmenovatelem .6

 

3.(y + 3) - 2.(y - 2) = 1.(2y + 1)

 

3y + 9 - 2y + 4 = 2y + 1

 

y + 13 = 2y + 1 // -13 - 2y

 

y + 13 - 13 - 2y = 2y + 1 - 13 - 2y

 

-y = -12 // :(-1)

 

y = 12

 

"zk:" zkouška

 

"L:" levá strana

jedna polovina krát závorka ypsilon plus tři konec závorky mínus jedna třetina krát závorka ypsilon mínus dvě konec závorky rovná se

 

jedna polovina krát závorka dvanáct plus tři konec závorky mínus jedna třetina krát závorka dvanáct mínus dvě konec závorky rovná se

 

jedna polovina krát patnáct mínus jedna třetina krát deset rovná se patnáct polovin mínus deset třetin rovná se

 

zlomek, v čitateli je patnáct krát tři mínus deset krát dvě a ve jmenovateli je šest rovná se zlomek, v čitateli je čtyřicet pět mínus dvacet a ve jmenovateli je šest rovná se dvacet pět šestin rovná se čtyři celky a jedna šestina

 

"P:" pravá stranajedna šestina krát závorka dva krát ypsilon plus jedna konec závorky rovná se jedna šestina krát závorka dva krát dvanáct plus jedna konec závorky rovná se jedna šestina krát dvacet pět rovná se dvacet pět šestin rovná se čtyři celky a jedna šestina

 

"L = P" levá strana rovná se pravé straně

řešením rovnice je y = 12

 

 

 

Příklad 5.

5.(x - 0,4) = -2.(0,7 - x)

 

5x - 2 = -1,4 + 2x // +2 - 2x

 

5x - 2 + 2 - 2x = -1,4 + 2x + 2 - 2x

 

3x = 0,6 // :3

 

x = 0,2

 

"zk:" zkouška

 

"L:" levá strana

5.(x - 0,4) = 5.(0,2 - 0,4)

= 5.(-0,2) = -1

 

"P:"

pravá strana

-2.(0,7 - x) =

-2.(0,7 - 0,2) = -2.0,5 = -1

 

"L = P" levá strana rovná se pravé straně

řešením rovnice je x = 0,2

 

 

 

.

Autor: Mgr. Jitka Krupařová

Použitá literatura: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. Matematika pro 8. ročník základní školy, 1. díl: Prometheus, spol.s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2004 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. Matematika pro 8. ročník základní školy, 2. díl: Prometheus, spol.s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2004 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. Matematika pro 8. ročník základní školy, 3. díl: Prometheus, spol.s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2004 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. Matematika pro 9. ročník základní školy, 1. díl: Prometheus, spol.s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2004 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. Matematika pro 9. ročník základní školy, 2. díl: Prometheus, spol.s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2004 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. Matematika pro 9. ročník základní školy, 3. díl: Prometheus, spol.s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2004 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. - doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc. Pracovní sešit z matematiky, Soubor úloh pro 9. ročník základní školy: Prometheus, spol.s.r.o., Čestmírova 10, 140 00 Praha 4, 2003 PhDr. Ivan Bušek, PhDr. Vlastimil Macháček, Bohumil Kotlík, Milena Tichá. Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník základní školy: Prometheus Praha, 1994 PhDr. Ivan Bušek, PhDr. Vlastimil Macháček, Bohumil Kotlík, Milena Tichá. Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník základní školy: Prometheus Praha, 1994 PaedDr. František Běloun, PhDr. Ivan Bušek, PhDr. Vlastimil Macháček, PhDr. Jana Müllerová, CSc., PhDr. Květa Sovíková a RNDr. Václav Šůla: SPN Praha, 1993