Navigace:

Pořádek slov ve větě

V každém jazyce má vždy tvorba věty svá pravidla, a to platí i v jazyce německém. Jiný pořádek slov je například ve větě oznamovací a jiný zas ve větě tázací.

 

 

Věta oznamovací

V oznamovací větě stojí určitý tvar slovesa na druhém místě.

Na prvním místě je uveden buď podmět (např. Der Hund schläft.) nebo jiný větný člen, např. příslovečné určení času(Heute schläft der Hund draussen.)

Podmět dále následuje na místě třetího větného členu, neboli hned za slovesem.

Nyní to pro zjednodušení shrneme: 

První - podmět, příslovečné určení času, místa

Druhé - sloveso

 

Pořádek slov ve větě oznamovací: Procvič si

 

Příklady: Utvoř oznamovací věty s přímým pořádkem slov!

Bauer ichheiße

 

Ich heiße Bauer.

 

aus Paris sie - kommt

 

Sie kommt aus Paris.

 

mein Schmitz - istName

 

Mein Name ist Schmitz.

 

Thomas - arbeitet - schon

 

Thomas arbeitet schon.

 

Ich - Deutsch - verstehe

 

Ich verstehe Deutsch.

 

Französisch - ichlerne

 

Ich lerne Französisch.

 

 


Věta tázací

 

V němčině rozlišujeme dva druhy otázek: zjišťovací a doplňovací.

 

Zjišťovací otázky

Jedná se většinou o takové otázky, na které odpovídáme ano nebo ne.

V takovýchto případech věta začíná slovesem  a podmět následuje na druhém místě.

Například:

Jmenujete se Novák? Heißen Sie Novak?

Rozumíte německy? Verstehen Sie Deutsch?

 

Doplňovací otázky

Tyto otázky začínají tázacím zájmenem, jako např. kdo, co atd. nebo příslovcem, např. odkud. Za nimi následuje sloveso a pak podmět.

Například:

Odkud pochází Eva? Woher kommt Eva?

 

 Pořádek slov ve větě tázací: Procvič si

 

Příklady: Utvoř zjišťovací otázky!

 

du - die Partytoll - findest

 

Findest du die Party toll?

 

Eva - in Berlinwohnt

 

Wohnt Eva in Berlin?

 

Julia und Johann - Deutsch - lernen

 

Lernen Julia und Johann Deutsch?

 

ihr - Deutschversteht

 

Versteht ihr Deutsch?

 

 Sieschonlernen

 

Lernen Sie schon?

 

Thomas - nochin Grazwohnt

 

Wohnt Thomas noch in Graz?

 

 

 

.

.

Autor: Mgr. Kostkubová Marie