Navigace:

Předložky

 ČÁST I.první

První skupinu tvoří předložky, které používáme ve vyjádření vztahu osob, či věcí v prostoru. Předložky stojí za podstatným jménem, číslovkou nebo zájmenem. Jedna předložka může mít v angličtině více významů, což se konkretizuje až po spojení s určitým slovem.

 

1)za prvé na - on

 

na stole - on the desk

 

2) ve - in

 

v tašce - in the bag

 

3) vedle - next to

 

vedle školy - next to the school

 

 4) pod - under

 

pod stolem - under the desk

 

 

5) nad - over

 

nad tabulí-  over the blackboard

 

6) mezi (myšleno je mezi dvěma subjekty) - between

 

mezi stolem a židlí - between the desk and the chair

 

7) za - behind

 

za stolem - behind the desk

 

8) do - into

 

do tašky - into the bag

 

9) z, ze - out of

 

z domu - out of the house

 

10) k, ku nebo do to

 

ke stolu - to the desk

 

11) z, ze nebo od - from

 

ze školy - from the school

 

12) kolem - past

 

kolem domu - past the house

 

 

 ČÁST II.druhá

Předložky vyjadřující čas, časové údaje.

 

1)za prvé okolo - about

 

okolo páté hodiny - about five o'clock

 

2) po after

 

po půlnoci - after midnight

 

3) ne později než by

 

do šesti hodin - by six o'clock

 

4) trvání, po dobu - for

 

po dva dny - for two days

 

5) skrz nebo během - through

 

během mého života - through my life

 

6) po - after

 

po snídani - after breakfast

 

7) před - before

 

před obědem - before lunch

 

8) od - since

 

od války - since the war

 

9) do - untill

 

do léta - untill the summer

 

10) během - during

 

během dne - during the day

 

 

Následující časové předložky IN, ON a ATet se nelze naučit pouhým předkladem do češtiny. Všechny tři se totiž překládají jako "v, ve" , kdy například česky řekneme V LEDNU, V PĚT HODIN a V PONDĚLÍ, v angličtině to ale budou tři různé předložky.

Pojďme si je nyní představit. 

 

11) v, ve, myšleno ve spojitosti se dnem, či jednotlivým datumem - on

 

v pondělí - on Monday 

 

 12) ve spojitosti s určením části dne, či měsíce - in

 

odpoledne - in the afternoon

  

Výjimku tvoří spojení "v noci" - at night

 

13) hodiny, čili jedná-li se o přesný čas - at

 

V 7sedm hodin. -  At seven o'clock.

 

Předložky: Procvič si

 

Příklady: Vyber správnou variantu!

next to

a) vedle

b) pod

 

vedle

 

over

a) nad

b) pod

 

nad

 

under

a) pod

b) nad

 

pod

 

about

a) před

b) okolo

 

okolo

 

after

a) po

b) mezi

 

po

 

by

a) před

b) během

 

před

 

for

a) trvání

b) ve 

 

trvání

 

in

a) ve

b) za

 

ve

 

between

a) za

b) mezi

 

mezi

 

behind

a) před

b) za

 

za

 

into

a) během

b) do

 

do

 

out of

a) ze

b) ku

 

ze

 

past

a) do

b) kolem

 

kolem

 

from

a) ze

b) ve 

 

ze

 

to

a) ve

b) ku

 

ku

 

 

 

Příklady: Přelož!

po prázdninách

 

after holidays

 

na židli

 

on the chair

 

za učitelem

 

behind the teacher

 

mezi lavicí a židlí

 

between the desk and the chair

 

pod oknem

 

under the window

 

ve třídě

 

in the classroom

 

do třídy

 

into the classroom

 

od školy

 

from the school

 

do domu

 

into the house

 

po deset měsíců

 

for ten months

 

během vyučovací hodiny

 

during the lesson

 

do tašky

 

into the bag

 

nad domem

 

over the house

 

z práce

 

from the work

 

do zimy

 

until the winter

 

v pět hodin

 

at five o'clock

 

v září

 

in September

 

ráno

 

in the Morning

 

v pátek

 

on Friday

 

ve dvě hodiny

 

at two o'clock

 

.

 

 

 

.

Autor: Mgr. Kostkubová Marie