Navigace:

Předložky se čtvrtým pádem- užití ve větách

Pokud už jste si zapamatovali předložky se čtvrtým pádem je na čase se naučit jak je správně používat ve větách.

 

Užití ve větě

Tyto předložky se pojí se čtvrtým pádem, což znamená, že následující členy podstatných jmen budeme muset i patřičně pozměnit.

Podívejme se na následný přehled změn členů ve čtvrtém pádě.

člen DER se ve čtvrtém pádě změní na DEN

člen DIE se ve čtvrtém pádě nemění

člen DAS se ve čtvrtém pádě také nemění

A teď se znovu podívej na následující zjednodušený výklad. Nejprve uslyšíš člen v prvním a následně pak ve čtvrtém pádě.

 

der - den

die - die

das - das

 

Použití v praxi

Na následujícím příkladu uvidíte jak čtvrtý pád správně použít ve větě, či krátkém spojení.

skrs zahradu

1)za prvé Vybereme správnou předložku, což je předložka durch

2)za druhé Uvědomíme si, jak se řekne zahrada, a hlavně jaký má člen. Zahrada se řekne: der Garten

3)za třetí Uvědomíme si, že předložka durch se nám pojí se čtvrtým pádem a proto dáme člen der do čtvrtého pádu, což se změní na den.

4)za čtvrté Výsledek je: durch den Garten

 

 

Předložky se čtvrtým pádem - užití ve větách: Procvič si

 

 

Příklady: Přelož do němčiny!

 

skrs park(parkem)

 

durch den Park

 

skrs zahradu 

 

durch den Garten

 

 skrs sál 

 

durch den Saal

 

 skrs halu 

 

durch die Halle

 

 skrs ulici 

 

durch die Straße

 

 skrs obchodní dům 

 

durch das Kaufhaus

 

 skrs vesnici 

 

durch das Dorf

 

skrs město 

 

durch die Stadt

 

 skrs dům 

 

durch das Haus

 

 

 

Příklady: Přelož věty! 

 

Co máte pro Vaše rodiče?

 

Was haben Sie für Ihre Eltern?

 

Ona má pro jejího bratra knihu.

 

Sie hat für ihren Bruder ein Buch.

 

Mám pro mé dítě panenku.

 

Ich habe für mein Kind eine Puppe.

 

To auto nejede bez řidiče.

 

Das Auto fährt nicht ohne den Fahrer.

 

Raději půjdu za roh.

 

Ich gehe lieber um die Ecke.

 

 

 

.

.