Navigace:

Předložky se třetím a čtvrtým pádem

Jedná se o takové předložky, které se pojí jak se třetím, tak se čtvrtým pádem.

Ptáme-li se otázkou KAM?, jako například do města, do školy, na stůl apod.a podobně, pak se nám pojí předložka se 4.čtvrým pádem.

 

Ptáme-li se otázkou KDE?, jako na příklad ve městtě, ve škole, na stole apod. a podobně , pojí se předložka se 3.třetím pádem.KDE? - 3. pád

KAM? -  4. pád

 

Předložky se 3.třetím a 4.čtvrtým pádem

 

auf - na

in - do, v, ve

an - na, ku, ke

unter - pod

hinter - za

neben - vedle

zwischen - mezi

 

Změny členů v závislosti na pádu

Než se pustíme do tvoření vět je třeba si připomenout jak se takové členy der, die, das mění při změně pádu.

V následujících řádkách jsou členy v prvním, dále třetím a na konec ve čtvrtém pádě.

 

DER - DEM - DEN

DIE - DER - DIE

DAS - DEM - DAS

 

Praxe

na stole

1.za prvé Položíme si správnou otázku a tou je otázka KDE, na stole. To znamená, že použijeme 3.třetí pád.

 

2.za druhé Stůl se řekne der Tischtyš, člen: der se ve třetím pádě mění na dem

 

3.za třetí Přidáme správnou předložku a výsledek je: auf dem Tisch

 

Předložky se 3.třetím a 4.čtvrtým pádem: Procvič si

 

Příklady: Urči kde použiješ třetí a kde čtvrtý pád!

na stole

 

Ptáme se otázkou KDE, na stole, čili použiji 3.třetí pád.

 

ve skříni

 

Ptáme se otázkou KDE, ve skříni, čili použijeme třetí pád.

 

pod postel

 

Ptáme se otázkou KAM, pod postel, čili použijeme čtvrtý pád.

 

k oknu

 

Ptáme se otázkou KAM, k oknu, čili použijeme čtvrtý pád.

 

mezi dětmi

 

Ptáme se otázkou KDE, mezi dětmi, čili použijeme třetí pád.

 

za okno

 

Ptáme se otázkou KAM, za okno, čili použijeme čtvrtý pád.

 

za ženu

 

Ptáme se otázkou KAM, za ženu, čili použijeme čtvrtý pád.

 

pod autem

 

Ptáme se otázkou KDE, pod autem, čili použijeme třetí pád.

 

do skříně 

 

Ptáme se otázkou KAM, do skříně, čili použijeme čtvrtý pád.

 

do školy

 

Ptáme se otázkou KAM, do školy, čili použijeme čtvrtý pád.

 

 

 

Příklady: Vyber správnou variantu překladu!

do hotelu

a)za á in das Hotel

 

b)za bé in dem Hotel

 

aá je správně

 

v domě

a)za á in das Haus

 

b)za bé in dem Haus

 

b je správně

 

na stůl

a)za á auf dem Tisch

 

b)za bé auf den Tisch

 

b je správně

 

na stole

a)za á auf dem Tisch

 

b)za bé auf den Tisch

 

aá je správně

 

za oknem

a)za á hinter das Fenster

 

b)za bé hinter dem Fenster

 

b je správně

 

do auta

a)za á in das Auto

 

b)za bé  in dem Auto

 

aá je správně

 

ve škole

a)za á in die Schule

 

b)za bé  in der Schule

 

b je správně

 

v divadle

a)za á  in das Theater

 

b)za bé in dem Theater

 

b je správně

 

do města

a)za á in der Stadt

 

b)za bé in die Stadt

 

b je správně

 

ve městě

a)za á in der Stadt

 

b)za bé  in die Stadt

 

aá je správně

 

 

 Příklady: Přelož!

Postav vázu na stůl.

 

Stelle die Vase auf den Tisch.

 

Kniha leží na posteli.

 

Das Buch liegt auf dem Bett.

 

Polož tu tašku na židli.

 

Lege die Tasche auf den Stuhl.

 

Na stole stojí váza.

 

Die Vase steht auf dem Tisch.

 

Pojedeme do města.

 

Wir fahren in die Stadt.

 

Moje kamarádka pracuje ve městě.

 

Meine Freundin arbeitet in der Stadt.

 

Zítra půjdu do divadla.

 

Morgen gehe ich in das Theater.

 

Tom je teď v kině.

 

Tom ist jetzt in dem Kino.

 

Kdy půjdeme do kina?

 

Wann gehen wir in das Kino?

 

Posaď se vedle té ženy.

 

Setz dich neben die Frau.

 

Někdo už vedle té ženy sedí.

 

Jemand sitzt schon neben der Frau.

 

Dej tu vázu za skříň.

 

Gib die Vase hinter den Schrank.

 

Váza stojí za skříní.

 

Die Vase steht hinter dem Schrank.

 .

.

Autor: Mgr. Kostkubová Marie