Navigace:

Předložky se třetím pádem- užití ve větách

Když už jste se naučili předložky se třetím pádem, je na čase vědět jak je použít ve větě. Po těchto předložkách se člen následujícího podstatného jména mění.

 

V následujícím přehledu uslyšíš nejprve člen v prvním pádě a hned pak ve třetím.

der - dem

die - der

das - dem

 

Předložky se třetím pádem: Procvič si

 

Příklady: Přelož do němčiny!

z domu

 

aus dem Haus

 

od babičky

 

von der Oma

 

po škole

 

nach der Schule

 

od táty

 

von dem Vater

 

u strejdy

 

bei dem Onkel

 

k narozeninám

 

zu dem Geburtstag

 

ze školy

 

aus der Schule

 

z práce

 

von der Arbeit

 

u parku

 

bei dem Park

 

ze zahrady

 

aus dem Garten

 

po hodině němčiny

 

nach der Deutschstunde

 

od učitele

 

von dem Lehrer

 

 

 

Příklady: Přelož věty do němčiny!

Kdo přišel s tím psem?

 

Wer ist mit dem Hund gekommen?

 

Mám tašku z mé firmy.

 

Ich habe die Tasche aus meiner Firma.

 

Přichází táta s mámou.

 

Der Vater kommt mit der Mutter.

 

Eva si píše s kamarádem.

 

Eva schreibt mit dem Freund.

 

Ten dárek je od strýce.

 

Das Geschenk ist von dem Onkel.

 

Přijel z města.

 

Er ist aus der Stadt gekommen.

 

Všechny děti sedí u učitele.

 

Alle Kinder sitzen bei dem Lehrer.

 

S Janou nemluvím.

 

Mit Jana spreche ich nicht.

 

Jak často mluvíš s právníkem?

 

Wie oft sprichst du mit dem Anwalt?

 

Kdy musíš být u maminky?

 

Wann musst du bei der Mutter sein?

 

On právě vstal ze židle.

 

Er ist gerade von dem Stuhl aufgestanden.

 

Dej všechny věci ke stolu.

 

Lege alle Sachen zu dem Tisch.

 

Píšu raději tužkou.

 

Ich schreibe lieber mit dem Bleistift.

 

 

 

.

Autor: Mgr. Kostkubová Marie