Navigace:

Příslovce vyjadřující opakovanost děje

Jedná se o následující příslovce:

vždy - always 

obvykle - usually 

často -  often 

někdy - sometimes 

nikdy - never 

  

Tyto příslovce stojí ve větě vždy před  plnovýznamovým slovesem.

Například: On vstává obvykle v 7sedm hodin. -  He usually gets up at seven o'clock.

 

 

Výjimku tvoří sloveso být, kde příslovce stojí až za ním.

Například: On je vždy milý. - He is always nice.

 

 

Srovnej:

 vstávám obvykle v 5 pět hodin.

V české větě příslovce stojí za slovesem.

Nyní se soustřeď kde stojí příslovce v té samé anglické větě.

I usually get up at five o'clock.

Příslovce zde stojí před slovesem.

 

 

 Příslovce vyjadřující opakovanost děje: Procvič si

 

Příklady: Vyber správnou variantu!

usually 

a) často

b) obvykle

c) nikdy

 

b) obvykle

 

sometimes

a) vždy

b) nikdy

c) někdy

 

c) někdy

 

always

a) často

b) vždy

c) někdy

 

b) vždy

 

never

a) nikdy

b) někdy

c) obvykle

 

a) nikdy

 

often

a) nikdy

b) často

c) někdy

 

b) často

 

 

 

Příklady: Najdi případné chyby!

It is usually could in October.

 

V pořádku.

 

I think sometimes he likes me.

 

I sometimes think he likes me.

Příslovce před plnovýznamové sloveso.

 

You never come here.

 

V pořádku.

 

 She drinks never alcohol.

 

She never drinks alcohol.

Příslovce před plnovýznamové sloveso.

 

They sometimes eat lemon.

 

V pořádku.

 

He doesn't come often home before six.

 

He doesn't often come home before six.

Příslovce před plnovýznamové sloveso.

 

She sleeps never at school.

 

She never sleeps at school. 

Příslovce před plnovýznamové sloveso.

 

I never make lunch.

 

V pořádku.

 

 

 

Příklady: Přelož věty!

Eva vždy vstává v sedm hodin.

 

Eve always gets up at seven.

 

Tom a Eva nedělají nikdy snídani.

 

Tom and Eve never make breakfast.

 

My neděláme nikdy domácí úkol.

 

We never make our homework.

 

Tom si hraje obvykle po obědě.

 

Tom usually plays after lunch.

 

Tohle říkáš vždy.

 

You always say that.

 

Naše hodiny matematiky jsou vždy zajímavé.

 

Our Maths lessons are always interesting.

 

Někdy si myslím, že mě miluje.

 

I sometimes thing he loves me.

 

On nikdy nepije kolu.

 

He never drinks coke.

 

V zimě je obvykle chladno.

 

In winter is usually could.  

 

Babička v neděli obvykle peče dort.

 

My grandmother usually makes  a cake on Sunday.

 

Bratr spí často dlouho.

 

My brother often sleeps late.

 

Naše kočka spí někdy na zahradě.

 

Our cat sometimes sleeps in the garden.

 

Ráno vždy snídám.

 

I always have a breakfast in the morning.

 

Někdy  po škole hraju fotbal.

 

After school I sometimes play football.

 

Večer si čtu často knihu.

 

In the evening I often read a book.

 

 

 

Příklady: Doplň do pauzy vhodné příslovce!

 

I Pauza do my homework.

 

Nejvhodnější by bylo always.olvejs

 

I'm Pauza  nice to my teacher.

 

Vhodné by bylo alwaysolvejs.

 

Pauza  help my friend.

 

Vhodné by bylo alwaysolvejs nebo oftenoftn.

 

Pauza  help my parents at home.

 

Vhodné by bylo alwaysolvejs nebo oftenoftn.

 

Pauza  make breakfast.

 

Vhodné by bylo alwaysolvejs, oftenoftn, sometimes.samtájms

 

 I Pauza tidy up my room.

 

Vhodné by bylo alwaysolvejs nebo oftenoftn.

 

 

 

.

Autor: Mgr. Kostkubová Marie