Navigace:

Sloveso mít rád

MÍT RÁD - LIKE lajk  v kladných větách

Časování:

 

číslo jednotné:

 

já mám rád - I like

ty máš rád - you like

on má rád - he likes

ona má ráda - she likes

ono má rádo - it likes

 Třetí osoba čísla jednotného přibírá k sobě na konec ještě  koncovku -s. es 

číslo množné:

 

my máme rádi - we like

vy máte rádi - you like

oni mají rádi - they like

 

MÍT RÁD - LIKE lajk  v záporných větách

Před sloveso likelajk dáme záporku don't dont.

Tvar pak vypadá takto:

Časování:

 

číslo jednotné:

 

já nemám rád - I don't like

ty nemáš rád - you don't like

on nemá rád - he doesn't like

ona nemá ráda - she doesn't like

ono nemá rádo - it doesn't like

 

 

Všimni si, že ve třetí osobě čísla jednotného se ono don't dont  změnilo na doesn't. daznt

 

 

číslo množné:

 

my nemáme rádi - we don't like

vy nemáte rádi - you don't like

oni nemají rádi - they don't like

 

 

MÍT RÁD - LIKE lajk v tázacích větách

Otázku položíme tak, že na začátku věty užijeme správný tvar slovesa do.

 

Máš rád?  Do you like?

Má on rád? Does he like?

Nemáš rád? Don't you like?

 

 

V anglickém jazyce se vždy, ačkoli to v českém jazyce není běžné, užívá osoba. Například v českém jazyce se zeptáme: Má rád? Ale v anglickém jazyce musíme zmínit onu osobu, čili má on rád.

 

 

Tvar like lajk zůstává ve všech osobách a číslech stejný, mění se pouze tvar do . Ten je ve všech osobách neměnný, pouze ve třetí osobě čísla jednotného (on, ona, ono) se mění na does. daz

 

Sloveso mít rád: Procvič si

 

Příklady: Přelož věty!

 

Máš rád zmrzlinu?

 

Do you like ice cream?

 

Máš rád čokoládu?

 

Do you like chocolate?

 

Má ráda citron?

 

Does she like lemon?

 

Máte rádi brambory?

 

Do you like potatoes?

 

Má rád papriku?

 

Does he like pepper?

 

Máš ráda mrkev?

 

Do you like carrot?

 

Mají rádi jahody?

 

Do they like strawberries?

 

Máš ráda kávu?

 

Do you like coffee?

 

Ne, já nemám ráda kávu.

 

No, I don't like coffee.

 

Ne, já nemám rád zmrzlinu.

 

No, I don't like ice cream.

 

Ano, já mám rád brambory.

 

Yes, I like potatoes.

 

Ano, ona má ráda hudbu.

 

Yes, she likes music.

 

Ano,maminka má ráda třešně.

 

Yes, my mother likes cherries.

 

Mám rád mléko.

 

I like milk.

 

Nemá rád rajčata.

 

He doesn't like tomatoes.

 

Eva má ráda limonádu.

 

Eva likes lemonade.

 

Kdo má rád čokoládu?

 

Who likes chocolate?

 

Já nemám ráda čokoládu.

 

I don't like chocolate.

 

My máme rádi mléko.

 

We like milk. 

 

Má Peter rád sýr?

 

Does Peter like cheese?

 

 

 

.

Autor: Mgr. Kostkubová Marie