Navigace:

Třetí stupeň

Třetí stupeň používáme abychom mohli vyjádřit, že je něco  NEJ - nejhezčí, největší, nejzajímavější apod.a podobně.

Nejčastěji se tvoří tak, že za přídavné jméno přidáme koncovku -est.

Před podstatným jménem nejčastěji předchází určitý člen: the.

Například:

největší - the biggest

 

Samozřejmě i zde jsou výjimky. Jedná-li se o přídavná jména zakončená písmenkem -e, pak ve třetím stupni jedno -e vypadává, a ve výsledku je pouze jedno.

 

Například:

fine - skvělý

the finest - nejskvělejší

 

Další výjimku tvoří přídavná jména končící v prvním stupni na -y.ypsilon V takovém případě se ve třetím stupni mění na -i.měkké i 

 

 

Například:

happy - šťastný 

the happiest - nejšťastnější

 

Další skupinu tvoří přídavná jména víceslabičná. Před tyto pouze dáváme ve třetím stupni slovíčka the most.

 

Například:

careful - opatrný

the most careful - nejopatrnější

 

Snad poslední nejčastější výjimkou jsou  např. slova goodgud a badbed.

 

good - dobrý

the best - nejlepší

bad - špatný

the worst - nejhorší

 

Třetí stupeň: Procvič si 

 

Příklady: Utvoř třetí stupeň přídavných jmen!

old

 

the oldest

 

good 

 

the best

 

hot

 

the hottest

 

tall

 

the tallest

 

sweet

 

the sweetest

 

fat

 

the fattest

 

safe

 

the safest

 

sad

 

the saddest

 

important

 

the most important

 

long

 

the longest

 

heavy

 

the heaviest

 

great

 

the greatest

 

interesting

 

the most interesting

 

funny 

 

the funniest

 

short

 

the shortest

 

red

 

the reddest

 

correct

 

the most correct

 

dark

 

the darkest

 

rich

 

the richest

 

flat

 

the flattest

 

clean

 

the cleanest

 

pretty 

 

the prettiest

 

peaceful

 

the most peaceful

 

difficult

 

the most difficult

 

beautiful

 

the most beautiful

 

 

 

.

Autor: Mgr. Kostkubová Marie